Fremtidsprisen 2004 tildeles førende GMO-forsker

11. November 2004:

Fremtidsprisen 2004 tilfalder Professor i plantebiokemi Birger Lindberg Møller fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (KVL). Han modtager prisen for sit bidrag til den offentlige debat om fordele og ulemper ved genteknologi. Birger Lindberg Møller er professor i plantebiokemi på KVL. Han er desuden leder af Center for Molekylær Plantefysiologi (PlaCe) med omkring 60 medarbejdere. Fremtidsprisen uddeles af Akademiet for fremtidsforskning.

Prissummen er på 25.000 kr. Prisen uddeles af Akademiet for Fremtidsforskning.

 Det er vigtigt, at naturvidenskabelige forskere stiller deres faglige indsigt til rådighed ved at deltage aktivt i debatten. Derfor har vi i år valgt at lade prisen gå til Birger Lindberg Møller, som med faglig dybde har bidraget til at afmystificere genteknologi”, udtaler Akademiet for fremtidsforsknings præsident Martin Ågerup.

Offentligheden har siden september 2004 kunnet indstille kandidater til fremtidsprisen via hjemmesiden www.fremtidsprisen.dk. Akademiet modtog 24 indstillinger af i alt 14 kandidater. Juryen valgte Professor Birger Lindberg Møller med følgende begrundelse:

”Professor Birger Lindberg Møller har evnet at sætte sit forskningsfelt ind i en bredere samfundsmæssig ramme, blandt andet ved at fremhæve genteknologiens betydning for at sikre verdens fødevareforsyning i fremtiden. Han har endvidere deltaget i udarbejdelse af undervisningsmaterialer til gymnasiet, som bringer fremtiden helt ind i klasseværelset. Genteknologi gøres konkret og vedkommende ved at gymnasieeleverne selv fremstiller en gensplejset plante og analyserer sig frem til de enkeltplanter, der har fået tilført den ønskede egenskab. Professor Birger Lindberg Møller bidrager med sit store engagement på en lang række områder aktivt til at skabe fremtiden. Hans forskning har tilvejebragt viden, som kan anvendes til at forbedre vigtige kulturplanters næringsindhold og modstandskraft mod sygdom. Som højteknologisk iværksætter er han endvidere med til at sikre, at denne viden rent faktisk finder anvendelse til gavn for menneskeheden”.

 Juryens medlemmer:

Professor Thomas Bjørnholm, leder af Nano-Science Center på Københavns Universitet

Koncerndirektør Niels B. Christiansen, Danfoss

Lektor, dr. Phil Ning De Coninck-Smith, Danmarks Pædagogiske Universitet

Litteraturforsker, Ph.d. Niels Dalgaard, redaktør af Science Fiction Tidsskriftet Proxima

Iværksætter, Martin Thorborg, SPAMfighter

MA i Økonomi, forfatter, Martin Ågerup, Præsident for Akademiet for Fremtidsforskning (formand for juryen)

Akademiet for Fremtidsforskning | Kontakt os