Indstil kandidat til fremtidsprisen 2008

Fremtidsprisen bliver uddelt årligt til en person, virksomhed, forening eller organisation, som i det forløbne år har sat langsigtede udviklingstendenser i samfundet til debat.

Prismodtageren skal have formidlet sin viden og sine synspunkter til den brede offentlighed eller til en bestemt målgruppe. Denne formidling kan finde sted via medierne (for eksempel aviser, radio, TV, bøger, tidsskrifter, internettet) eller gennem konkrete projekter, foredrag eller undervisning.

Ved tildelingen af prisen lægges særlig vægt på bidrag, som tænker langsigtet over udviklingen i samfundet. Med ”udvikling” menes for eksempel ny teknologi, ny forskning, globalisering af økonomien, reformer af den offentlige sektor, holdningsændringer, livsstile, demokrati, økonomisk vækst. Denne opremsning skal ikke opfattes som udtømmende. Alt hvad der former fremtidens samfund er relevant.

Hvordan indstiller man en kandidat?
Alle har ret til at indstille kandidater. Juryen udvælger prismodtageren blandt de indkomne forslag – dog vil Akademiet for Fremtidsforsknings præsidium foretage en grovsortering i tilfælde af et højt antal indstillinger.

Indstillinger til årets studiepris kan ske frem til den 4. juni 2008. Instillingerne skal være akademiet i hænde senest kl. 12.00.

Betingelser for indstilling af kandidater til Fremtidsprisen 2008:

Indstillingen
 •  
 • må ikke fylde mere end 3 A4-sider.
 •  
 • skal fremsendes per email til nedenstående mailadresse som vedhæftet fil (word, powerpoint eller lignende).
 •  
 • skal være Akademiet for Fremtidsforskning i hænde senest 4. juni 2008 kl. 12.00

  Indstillingen skal forholde sig til samtlige af følgende spørgsmål:
 •  
 • Hvordan bidrager kandidaten til debatten om fremtiden?
 •  
 • Hvad er kandidatens overordnede budskaber?
 •  
 • Hvordan har kandidaten formidlet disse budskaber? (Beskriv gerne dette så specifikt som muligt med referencer til konkrete kronikker, artikler, optræden i elektroniske medier osv).
 •  
 • Hvorfor skal kandidaten efter din mening modtage fremtidsprisen?

  Hvem sendes indstillingen til?
  Indstillingen sendes til Akademiet for Fremtidsforskning per e-mail til info@fremtid.org.

  Akademiet for Fremtidsforskning | Kontakt os