Tidligere vindere af Fremtidsprisen

2006: Lone Frank
Videnskabsjournalisten, cand. scient i biologi og ph. d. i neurobiologi Lone Frank tildeles fremtidsprisen 2006 som et tegn på, at hun er én af landets ypperste formidlere af videnskabeligt stof, samtidig med at hun på overbevisende måde sætter spørgsmålstegn ved den måde videnskab og fremtidens teknologiske muligheder behandles i den offentlige debat.

2004: Birger Lindberg Møller

Fremtidsprisen 2004 tilfalder Professor i plantebiokemi Birger Lindberg Møller fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (KVL). Han modtager prisen for sit bidrag til den offentlige debat om fordele og ulemper ved genteknologi. Birger Lindberg Møller er professor i plantebiokemi på KVL. Han er desuden leder af Center for Molekylær Plantefysiologi (PlaCe) med omkring 60 medarbejdere. Fremtidsprisen uddeles af Akademiet for fremtidsforskning.

 

 

 

 


Akademiet for Fremtidsforskning | Kontakt os